• تقویم رومیزی پایه چوبی مدیران
  • در 2 سایز متفاوت: 29*33و 30*45 سانتیمتر
  • محصولی متفاوت برای آنانکه هدفمند و مدیرانه حرکت می کنند
  • چاپ صفحات تمام رنگی
  • با قابلیت اختصاصی سازی صفحات
  • قابلیت حکاکی لیزری روی قسمت پایه چوبی